Cenník

 

Pred nástupom Vášho dieťatka do zariadenia je po vzájomnej dohode možný  bezplatný adaptačný pobyt. Frekvencia a dÍžka adaptačného pobytu závisí od individuálnych potrieb dieťaťa.

Celodenná starostlivosť

06:30 - 17:00 .... 5 x týždenne    300 EUR / mesačne
06:30 - 17:00 .... 3 x týždenne    250 EUR / mesačne

Poldenná starostlivosť

06:30 - 12:00 ... 5 x týždenne     250 EUR / mesačne

Občasná starostlivosť počas pracovných dní zahŕňa aj stravu

06:30 - 17:00                            22 EUR / deň

STRAVA ( zahŕňa desiatu, obed, olovrant, ovocie, zelenina, pitný režim)

2,80 EUR pri celodennej starostlivosti

2,30 EUR pri poldennej starostlivosti

Poplatky môžete uhrádzať na bankový účet SK4502000000002985138053 

Zľavy pre súrodenca.

Možnosť čerpania štátneho príspevku 280 EUR mesačne pre deti do 3 rokov.
Zápis detí prebieha počas celého roka.

 

Kde nás nájdete?

Domček na kopčeku

Moyzesovej ulica č. 80
Modra
900 01

+421 949 280 088

kontakt@domceknakopceku.sk

Mapa

© 2012-2019 Domček na kopčeku, naprogramovali bratia.sk