Hráme sa s Mickeym

Cieľom výuky anglického jazyka v Domčeku na kopčeku je:

 • viesť deti k vnímaniu cudzieho jazyka
 • rozoznávať jednotlivé slová
 • opakovať jednotlivé frázy a vety
 • osvojiť si slovnú zásobu z jednotlivých tematických okruhov.

 

Tematické okruhy: 

 1. Pozdravy a základné frázy
 2. Farby
 3. Časti tela
 4. Rodina
 5. Zvieratá
 6. Jedlá a nápoje
 7. Hračky
 8. Oblečenie
 9. Vianoce, Veľká noc, Halloween, Narodeniny

 

      Zoznamovanie s cudzím jazykom prebieha pomocou piesní a metódy TPR, žo znamená, že deti opakujú to, čo vidia učiteľa robiť aj                     rozprávať.  Rozpráva sa veľa príbehov, rozprávok, rýmov, pesničiek. Samozrejme slová sa deti učia cez obrázky, nie prekladom.

     

 English words for very young learnera /age 1,5 -3 /

 

 •         Hello! Bye!
 •         What colour is..?
 •         Show me !
 •         Point at...!
 •         Make a circle!
 •         Touch!
 •         Sit down!
 •         Stand up!

 

      Blue, red, yellow, green. Pink, black, orange.

      Dad, Mom, baby.

      Mouse,dog, bird.

      Arms, legs, head.

      Train, ball, teddy bear.

      Banana, milk, biscuit.

   

   Spracovala: Mgr. Petra Haviarová

                    PEHAP,s.r.o.

                     

      

 

 

Kde nás nájdete?

Domček na kopčeku

Moyzesovej ulica č. 80
Modra
900 01

+421 949 280 088

kontakt@domceknakopceku.sk

Mapa

© 2012-2019 Domček na kopčeku, naprogramovali bratia.sk